ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเดตอร์ สังกัด งานประชุมและพิธีการ
[post: 23 เมษายน 2557 15:44:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงปฏิบัติงาน สังกัด งานประชุมและพิธีการ กองกลาง
[post: 23 เมษายน 2557 15:43:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
[post: 22 เมษายน 2557 14:52:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
[post: 22 เมษายน 2557 14:51:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดกองบริหารงานบุคคล
[post: 21 เมษายน 2557 13:07:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักบริการวิชาการ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
[post: 18 เมษายน 2557 16:24:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
[post: 18 เมษายน 2557 16:23:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์
[post: 18 เมษายน 2557 16:22:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานรักษาความปลอดภัย
[post: 18 เมษายน 2557 16:06:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานประชุมและพิธีการ
[post: 18 เมษายน 2557 16:05:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัเลืกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
[post: 11 เมษายน 2557 15:10:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ)
[post: 11 เมษายน 2557 14:33:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
Found  727  Record(s)
current page 1/61    >>2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61